Biografie
Miron Šmidák (nar. 1980) vystudoval hru na klavír na Konzervatoři v Praze (prof. Jan Novotný) a na Akademii múzických umění v Praze (prof. Emil Leichner). Cenné zkušenosti získal i na mistrovských kursech u Pierre Jasmina, Waltera Groppenbergera, Arie Vardi a dalších.
Ze soutěžních úspěchů je možné jmenovat Smetanovskou klavírní soutěž (1. cena), Concertino Praga (1. cena), klavírní soutěž B. Martinů (1. cena), Evropskou hudební cenu mladých (Výmar, 2. cena), Greta Erikson's European Piano Competition (Švédsko, 4. cena), Mahlerovu klavírní soutěž (2. cena), Holzknechtovu klavírní soutěž (1. cena) ad.
Koncertoval v řadě zemí Evropy (např. turné po Itálii, Německu, Francii, Holandsku, Švýcarsku) a na domácích i zahraničních festivalech (Mladé pódium, Dny soudobé hudby, Daniel Muziek Dagen, Mladá Praha ad.) Vystupoval s Pražskou komorní filharmonií, Komorní filharmonie Pardubice a dalšími orchestry. Pořídil nahrávky pro Český rozhlas a Mitteldeutscher Rundfunk.
Jeho repertoár obsahuje stěžejní díla celé klavírní literatury. Zvláštní pozornost věnuje propagaci a interpretaci české hudby.

Kritiky z tisku:

     ...Technicky svrchovaný, tónově kultivovaný, hluboce zaujatý. Způsob, s jakou vnitřní energií, výbušností i nadhledem zvládl Stravinského virtuozní ohňostroj, vyvolal zasloužené ovace.
Dr. Zdeněk Pachovský, hudební kritik
Hudební rozhledy, Karlovarské noviny
     Nejpřesvědčivější je v Bachovi, kterého hraje s velkým nasazením a průzračností. Projevil absolutní smysl pro rytmus a zaujal svou samozřejmou obeznámeností s konvencemi barokní hry. To, že se navíc oprostil od akademické strohosti a nelpí na detailech, je mu ke cti. Jeho Bach je stále čilý a plný života. Téměř totéž lze říci o jeho interpretaci Chopina, která je pozoruhodná svou elegancí, hloubkou a mistrovstvím.
     ...V české hudbě byl jedinečný: jeho provedení děl Slavického a Martinů uváděla v úžas.
John Bell Young (USA), koncertní pianista a hudební kritik
(kritika z recitálu v Karlstadu, Švédsko)
     Bohuslava Martinů hrál jako „svoji hudbu“. Bezpečně, přirozeně a s požitkem, který dokázal rozdávat.
Jan Šmolík
Hudební rozhledy
Česky English Deutsch